Το νεο Δ.Σ. του σωματείου (2021)

Στις 20/12/2021 πραγματοποιήθηκε τακτικό ΔΣ του νέου Δ.Σ που προέκυψε απο τις αρχαιρεσίες
στις 15/12/2021 για την ανάδειξη προέδρου βάση του πρακτικού εκλογών.

Παρόντες:
Ηλιάκης Εμμανουήλ, Γκόγκας Παύλος,

Το νεο Δ.Σ. του σωματείου

Στις 23/3/2018 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του νέου Δ.Σ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 13/3/18 για την ανάδειξη προέδρου βάση του πρακτικού εκλογών.

Παρόντες:
Κωνσταντάς Σπυρίδων, Βαβανός Ευάγ