Δ.Σ.

Ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2015, το νέο Δ.Σ. έχει την εξής σύσταση:

Πρόεδρος: Χαλαβαζής Γιώργος 
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντάς Σπυρίδων 
Γραμματέας: Κριτσωτάκης Δημήτριος 
Ταμίας: Ηλιάκης Εμμανουήλ 
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Ιωαννίδου Ευριδίκη 
Μέλος: Βαβανός Ευάγγελος 
Μέλος: Γκόγκας Κωνσταντίνος 
Μέλος: Καλλιμάνης Νικόλαος 
Μέλος: Δεπάστας Νικόλαος