Δ.Σ.

Ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2018, το νέο Δ.Σ. έχει την εξής σύσταση:

Πρόεδρος: Καλλιμάνης Νικόλαος 
Αντιπρόεδρος: Κριτσωτάκης Δημήτριος 
Γραμματέας: Γκόγκας Παύλος
Ταμίας: Ηλιάκης Εμμανουήλ 
Έφορος: Σταυρουλάκης Ιωάννης 
Μέλος: Βαβανός Ευάγγελος 
Μέλος: Κουδούνας Δημήτριος
Μέλος: Κωνσταντάς Σπυρίδων
Μέλος: Τσιροπούλου Αγάπη