Δ.Σ.

Ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2021, το νέο Δ.Σ. έχει την εξής σύσταση:


  • Πρόεδρος: Ηλιάκης Εμμανουήλ 
  • Αντιπρόεδρος: Καλλιμάνης Νικόλαος 
  • Γραμματέας: Τσιροπούλου Αγάπη
  • Ταμίας: Γκόγκας Παύλος
  • Έφορος: Κριτσωτάκης Δημήτριος 
  • Μέλος: Βαβανός Ευάγγελος 
  • Μέλος: Κωνσταντάς Σπυρίδων
  • Μέλος: Πέτικα Ευφροσύνη
  • Μέλος: Σταυρουλάκης Ιωάννης