Δ.Σ.

Ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2018, το νέο Δ.Σ. έχει την εξής σύσταση:


  • Πρόεδρος: Καλλιμάνης Νικόλαος 
  • Αντιπρόεδρος: Κριτσωτάκης Δημήτριος 
  • Γραμματέας: Γκόγκας Παύλος
  • Ταμίας: Ηλιάκης Εμμανουήλ 
  • Έφορος: Σταυρουλάκης Ιωάννης 
  • Μέλος: Βαβανός Ευάγγελος 
  • Μέλος: Κουδούνας Δημήτριος
  • Μέλος: Κωνσταντάς Σπυρίδων
  • Μέλος: Τσιροπούλου Αγάπη