Το νεο Δ.Σ. του σωματείου

Στις 23/3/2018 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του νέου Δ.Σ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 13/3/18 για την ανάδειξη προέδρου βάση του πρακτικού εκλογών.

Παρόντες:
Κωνσταντάς Σπυρίδων, Βαβανός Ευάγγελος, Καλλιμάνης Νικόλαος, Σταυρουλάκης Ιωάννης, Τσιροπούλου Αγάπη, Ηλιάκης Εμμανουήλ, Κριτσωτάκης Δημήτριος, Γκόγκας Παύλος, Κουδούνας Δημήτριος

Θεμα 1ον Εκλογή προέδρου
Ύστερα από ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν
 • Καλλιμάνης Νικόλαος 5 ψήφους
 • Κωνσταντάς Σπυρίδων 3 ψήφους
 • Λευκό 1
Απόφαση
Ανακηρύσσεται πρόεδρος μετα την ψηφοφορία ο Καλλιμάνης Νικόλαος
Μετά την εκλογή προέδρου αποχώρησαν από την διαδικασία τα εξής μέλη:
Κωνσταντάς Σπυρίδων, Βαβανός Ευάγγελος και Τσιροπούλου Αγάπη
Η διαδικασία συνεχίστηκε αφού υπήρχε πλειοψηφία

Θέμα 2ον Εκλογή Αντιπροέδρου
Ύστερα από ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν:
 • Κριτσωτάκης Δημήτριος 6 ψήφους
Απόφαση
Ανακηρύσσεται αντιπρόεδρος μετα την ψηφοφορία ο Κριτσωτακης Δημήτριος

Θέμα 3ον Εκλογή Γραμματέα
Ύστερα από ψηφοφορία που διεξήχθη έλαβαν:
 • Γκόγκας Παύλος 6 ψήφους
Απόφαση
Ανακηρύσσεται Γραμματέας ο Γκόγκας Παύλος

Θέμα 4ον Εκλογή ταμία
Ύστερα από ψηφοφορία που διεξήχθη έλαβαν
 • Ηλιάκης Εμμανουήλ 6 ψήφους
Απόφαση
Ανακηρύσσεται ταμίας ο Ηλιάκης Εμμανουήλ

Θέμα 5ον Εκλογή Εφόρου
Ύστερα από ψηφοφορία που διεξήχθη έλαβαν:
 • Σταυρουλάκης Ιωάννης 6 ψήφους
Απόφαση
Ανακηρύσσεται Έφορος ο Σταυρουλάκης Ιωάννης

Οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών του Δ.Σ
 • Βαβανός Ευάγγελος
 • Κουδούνας Δημήτριος
 • Κωνσταντάς Σπυρίδων
 • Τσιροπούλου Αγάπη