Το νεο Δ.Σ. του σωματείου (2021)

Στις 20/12/2021 πραγματοποιήθηκε τακτικό ΔΣ του νέου Δ.Σ που προέκυψε απο τις αρχαιρεσίες
στις 15/12/2021 για την ανάδειξη προέδρου βάση του πρακτικού εκλογών.

Παρόντες:
Ηλιάκης Εμμανουήλ, Γκόγκας Παύλος, Κριτσωτάκης Δημήτριος, Καλλιμάνης Νικόλαος, Τσιροπούλου
Αγάπη, Σταυρουλάκης Ιωάννης, Βαβανός Ευάγγελος, Κωνσταντάς Σπυρίδων, Πέτικα Ευφροσύνη.

Θέμα 1ον Εκλογή Προέδρου
Ύστερα απο ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν
 • Ηλιάκης Εμμανουήλ 7 ψήφους
 • Λευκά 2
Απόφαση
Ανακηρύσσεται πρόεδρος μετά την ψηφοφορία ο Ηλιάκης Εμμανουήλ.

θέμα 2ον Εκλογή Αντιπροέδρου
Ύστερα απο ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν:
 • Καλλιμάνης Νικόλαος 6 ψήφους
 • Βαβανός Ευάγγελος 2 ψήφους
 • Λευκό 1
Απόφαση
Ανακηρύσσεται αντιπρόεδρος μετά την ψηφοφορία ο Καλλιμάνης Νικόλαος

θέμα 3ον Εκλογή Γραμματέα
Ύστερα απο ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν:
 • Τσιροπούλου Αγάπη 6 ψήφους
 • Γκόγκας Παύλος 1 ψηφο
 • Λευκά 2
Απόφαση
Ανακηρύσσεται Γραμματέας μετά την ψηφοφορία η Τσιροπούλου Αγάπη

θέμα 4ον Εκλογή Ταμία
Ύστερα απο ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν:
 • Γκόγκας Παύλος 7 ψήφους
 • Βαβανός Ευάγγελος 1 ψήφο
 • Λευκό 1
Απόφαση
Ανακηρύσσεται ταμίας μετά την ψηφοφορία ο Γκόγκας Παύλος

θέμα 5ον Εκλογή Εφόρου
Ύστερα απο ψηφοφορία που διεξήχθη με σειρά υποψηφιοτήτων έλαβαν:
 • Κριτσωτάκης Δημήτριος 6 ψήφους
 • Βαβανός Ευάγγελος 1 ψήφο
 • Λευκά 2
Απόφαση
Ανακηρύσσεται Έφορος μετά την ψηφοφορία ο Κριτσωτάκης Δημήτριος

Οι υπόλοιποι καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών του Δ.Σ.
 • Βαβανός Ευάγγελος
 • Κωνσταντάς Σπυρίδων
 • Πέτικα Ευφροσύνη
 • Σταυρουλάκης Ιωάννης