Υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

ΦΕΚ Τεύχος B’ 1583/19.04.2021