Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021

Μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, επειδή συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο.