Στήριξη των παρατασιούχων απο τον Δήμο στη δικαστική τους διεκδίκηση

Σήμερα στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου υλοποιώντας την δέσμευσή του από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έφερε ως θέμα «το ψήφισμα» που είχε καταθέσει το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου με αρ. πρωτ. 41499/19-10-2020 για τους εργαζόμενους – παρατασιούχους στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, που αφορά τη στήριξη τους στη δικαστική διεκδίκηση.

Το θέμα ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ