Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των εργαζομένων του Δήμου Αμαρουσίου. Οι αναρτήσεις της ιστοσελίδας αποφασίζονται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας. Περιμένουμε την συμμετοχή σας σε αυτό το εγχείρημά μας ώστε αυτός ο χώρος να εξελιχθεί σε ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων για τα θέματα που μας απασχολούν.